Persoonsgegevens die wij verwerken

Camperplaza.nl verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • NAW-gegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@camperplaza.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Verplichte identificatie bij huren camper
Bij het huren van een camper hebben wij voor de verzekering een kopie van jouw rijbewijs en paspoort nodig. Ter voorkoming van identiteitsfraude adviseren wij je:

  • op de kopie aan te geven dat het om een kopie gaat en waarvoor deze kopie nodig is;
  • het Burgerservicenummer (BSN) door te strepen;
  • gebruik te maken van de app KopieID van de Rijksoverheid op jouw smartphone teneinde aan de voornoemde punten te voldoen. NB: Gelieve het rijbewijsnummer niet door te halen; deze is nodig ter controle van de geldigheid van jouw rijbewijs.

Met welk doel verwerken wij jouw gegevens?

  • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • Om je te informeren over wijzigingen en bijzonderheden van onze diensten en producten.

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

Wij verstrekken enkel noodzakelijke persoonsgegevens aan externe partijen die wij inschakelen voor het verlenen van onze diensten aan onze klanten. Zij mogen de persoonsgegevens uitsluitend in onze opdracht verwerken in overeenstemming met de doeleinden waarvoor de gegevens verkregen zijn. Deze externe partijen zijn:

  • Google Analytics; voor statistische analyses van onze website;
  • Spitz Verzekeringen, voor schadeafhandelingen en de verzekering van de campers waarvoor wij de bemiddeling doen.

Camperplaza.nl verstrekt de voornoemde gegevens nooit aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Camperplaza.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@camperplaza.nl. Camperplaza heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

– TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

-DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen. Mocht u een e-mail namens ons ontvangen waarvan u niet zeker bent dat wij de verzender zijn, dan kunt u even contact met ons opnemen alvorens u deze e-mail opent of beantwoord. Wij vragen nooit om gevoelige gegevens per e-mail.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Camperplaza.nl bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Na afloop van de bewaartermijn vernietigen we jouw gegevens. Je hebt altijd het recht om ons te vragen om je gegevens te verwijderen. Wil je dat wij jouw gegevens uit ons bestand verwijderen? Stuur dan een e-mail naar info@camperplaza.nl. Camperplaza.nl beoordeelt jouw verzoek binnen 7 werkdagen. Indien er geen overeenkomst loopt, voldoen wij binnen 7 werkdagen aan jouw verzoek.

Recht op inzage en controle

De Algemene Verordening Gegevensbescherming kent aan jou bepaalde rechten toe met betrekking tot de door ons verwerkte persoonsgegevens. Je hebt het recht op inzage en verwijdering van persoonsgegevens, het recht op beperking van de verwerking, het recht bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Bevat het door ons verstrekte overzicht van gegevens naar jouw mening onjuistheden, dan kun je schriftelijk om aanpassing van de gegevens verzoeken door een e-mail te sturen naar info@camperplaza.nl Camperplaza voldoet binnen 7 werkdagen aan jouw verzoek.

Verder heb je het recht om ons te melden dat je geen prijs stelt op informatie over onze producten en diensten. Ook dit kun je melden door een e-mail te sturen naar info@camperplaza.nl of door gebruik te maken van de afmeldlink in elke nieuwsbrief die wij versturen.